Odloženi prihodki in odloženi stroški

Načelo nastanka poslovnega dogodka organizaciji narekuje, da pripozna odložene prihodke in odložene stroške. Prejem denarnih sredstev namreč ne pomeni nujno tudi ustvarjenih prihodkov, če organizacija kupcu ni dobavila proizvodov ali opravila naročenih storitev. Zato pripozna pasivne časovne razmejitve, s katerimi pripoznanje prihodkov odloži do trenutka, ko bo izpolnila pogoje iz računovodskih standardov. Obratno velja za odložene stroške.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS