Prihodki iz pogodb s kupci – MSRP 15

Organizacije, ki računovodijo po MSRP, bodo morale 1. januarja 2018 začeti uporabljati nov standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Ta uvaja nekatere novosti na področju pripoznavanja prihodkov. Kakšen bo učinek uvedbe novega standarda na računovodske izkaze organizacij, bo odvisno predvsem od narave poslovanja organizacije in dejavnosti, v kateri posluje. Splošna posledica pa bo, da bo imel pomemben vpliv na zaporedje pripoznavanja prihodkov in na njihovo pripoznano velikost.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS