Obresti med povezanimi osebami in posojila iz davčnih oaz

Odhodki za obresti od posojil med povezanimi osebami ne smejo biti presežni, prihodki iz teh posojil pa ne premajhni. Davčno priznane obresti se izračunajo s priznano obrestno mero ali po neodvisnem tržnem načelu. Vendar so v celoti nepriznane, če izvirajo iz presežka posojil od kvalificiranega družbenika. Tudi obresti od posojil iz davčnih oaz so v celoti davčno nepriznane.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 10. 2017 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS