Sprememba plačnika davka pri izplačilu dividend prek KDD

Centralna klirinško depotna družba se je 6. februarja vključila v sistem TARGET2-Securities. S tem je prevzela vsa izplačila dividend. V skladu s postopkom te razdeli svojim članom (denimo bankam), ki vodijo račune, člani pa nakažejo dividende upravičencem, ki so tudi njihove stranke. Zato se je spremenil plačnik davka, ki je dolžan za upravičence odvesti davčni odtegljaj od izplačanih dividend.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS