Davčna obravnava stroškov amortizacije

Zavezanci pri davčni obravnavi stroškov amortizacije izhajajo iz določb računovodskih predpisov. Poslovna amortizacija je sicer enaka davčni, dokler ne preseže najvišje davčno dopustne, ki se določi z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in dopustnih davčnih amortizacijskih stopenj. Posebne obravnave so deležna tudi amortizirljiva sredstva majhnih vrednosti, prevrednotena (revalorizirana) sredstva in sredstva, pri katerih se je ob njihovi nabavi oblikovala rezervacija.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS