Obresti od presežka posojil

Obresti od posojil niso nujno v celoti davčno priznane. To je odvisno od tega, ali so posojila potrebna za obdavčeno dejavnost zavezancev in od koga so dobljena. Predvsem pri posojilih med povezanimi osebami so prisotne omejitve. Obresti od presežnih posojil ali s previsoko obrestno mero denimo niso priznane. Zavezanci imajo tudi možnost dokazovanja tržnosti prejetega posojila. V celoti pa so nepriznane obresti od posojil iz davčnih oaz s seznama Ministrstva za finance.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS