Oprostitev DDV pri storitvah neodvisnih skupin oseb

Neodvisne skupine oseb so pri opravljanju storitev svojim članom oproščene DDV. Pri tej oprostitvi pa velja vrsta pogojev, ki davčnim zavezancem povzročajo težave. Obenem oprostitev neenotno obravnavajo tudi posamezne države članice EU. Večje družbe, ki prek hčerinskih delujejo po vsej Evropi ali celo širše, težijo k temu, da bi se oprostitev uveljavila tudi čezmejno, vendar glede tega še ni enotnega stališča.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 25. 10. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS