Računovodska obravnava podjetnikovega kapitala

Zaradi posebnega statusa samostojnega podjetnika je računovodenje nekaterih dogodkov pri njem drugačno kot pri družbah oziroma drugih organizacijah. Največ razlik je pri knjiženju dogodkov v zvezi z njegovim kapitalom. Razlike pa so tudi pri pripoznavanju terjatev in obveznosti do podjetnikovega gospodinjstva. V praksi se zato pojavljajo nekatera vprašanja o računovodenju podjetnikovih dogodkov.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS