Zapleteni primeri obravnave zalog

Zahtevnejši primeri obravnave zalog v zadnjih letih presegajo zgolj različne načine vključevanja stroškov v nabavno vrednost zalog in uporabe metod njihovega vrednotenja. Pojavljajo se dileme glede računovodske obravnave zalog pri posrednikih, ki zalogo lahko merijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, glede izračuna čiste iztržljive vrednosti zalog v povezavi s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in glede zalog storitev.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS