Pasivne časovne razmejitve in rezervacije z vidika davčnega pripoznavanja po ZDDPO-2

Pravilna razporeditev sredstev in obveznosti v bilanci stanja je ključna za pravilno opredelitev davčno priznanih stroškov. Pasivne časovne razmejitve za vnaprej vračunane stroške in rezervacije imajo resda marsikatero skupno značilnost, a je priznavanje stroškov, potrebnih za njihovo oblikovanje, vseeno različno obdavčeno. Rezervacije so običajno polovično davčno priznane ob oblikovanju, vnaprej vračunani stroški (pasivne časovne razmejitve) pa v celoti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS