Poslovne knjige pri uporabnikih v javnem sektorju

Poslovne knjige so vsebinsko povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke pri računalniški obravnavi s knjiženimi poslovnimi dogodki. Vanje se na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin zapisujejo spremembe vrednosti sredstev in spremembe obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki. Pri računalniško vodenih poslovnih knjigah pa je treba zagotoviti tudi sledljivost vnosa sprememb prvotnega vpisa in popravka. Brisanje izvedenih knjiženj brez ustrezne revizijske sledi ni dovoljeno.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS