Merjenje in vrednotenje zalog

Zaloge so kratkoročna sredstva v opredmeteni obliki, ki jih organizacija uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali pri proizvajanju za prodajo v okviru rednega poslovanja. Organizacija v nabavno vrednost zalog vključi stroške, ki se pojavijo pri spravljanju zalog v njihovo sedanje mesto in stanje. Od načina merjenja stroškov pri porabi zalog pa je v marsičem odvisen njen poslovni izid.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS