Davčna izvršba

Kadar dolžnik davčnih obveznosti ne plača v predpisanih rokih, Furs izvede davčno izvršbo. Predmet davčne izvršbe je lahko vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjska pravica, če ni izvzeta iz nje. Zaseči se smejo tudi vse vrste posojil in predplačil, ki jih dolžnik prejme od tretjih oseb. Vendar lahko postopek davčne izvršbe davčni zavezanci odložijo s pravočasno vlogo za obročno odplačilo davka ali odlog.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS