Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

Delavec med trajanjem delovnega razmerja in pod določenimi pogoji tudi po prenehanju ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila konkurenčna njegovemu delodajalcu. Če konkurenčna prepoved velja med delovnim razmerjem na podlagi zakona, pa konkurenčna klavzula učinkuje šele po prenehanju delovnega razmerja in se je treba o njej dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi.

Urban Tavčar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS