Promocija zdravja na delovnem mestu

Pod promocijo zdravja na delovnem mestu se skrivajo ukrepi, ki jih organizacija kot delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Ukrepe izvaja sistematično in spremlja njihovo uspešnost. Pri tem se postavlja vprašanje, ali so plačila za te ukrepe pri delavcih lahko neobdavčena, za organizacijo s tem povezani stroški davčno priznani in DDV odbiten. Davčna obravnava vendarle ni izrecno predpisana, zato tudi ni enotna za vse ukrepe in primere.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS