Notranje kontrole pri opredmetenih osnovnih sredstvih

S pravilno vzpostavitvijo in delovanjem notranjih kontrol organizacija zagotavlja učinkovito poslovanje in zanesljivo poročanje. Računovodski izkazi tako vsebujejo manj napak in so manj izpostavljeni prevaram. Če so notranje kontrole ustrezno vzpostavljene, se na njihovo delovanje zanašajo tudi zunanji revizorji, ko dajejo mnenje na računovodske izkaze. Preverjanje delovanja je sicer bolj v domeni notranjih revizorjev.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 06. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS