Uporaba davčnih predpisov za računovodsko razvrščanje in pripoznavanje

Vse več je področij, kjer se računovodska in davčna obravnava poslovnega dogodka med seboj razlikujeta. V nekaterih primerih je to razumljivo in celo smiselno. Davčni predpis namreč ureja obdavčitev, računovodski izkazi pa so namenjeni bralcem. Ti tako dobijo informacije o finančnem položaju organizacije in njeni uspešnosti. A če davčna pravila niso skladna z računovodskimi standardi, jih ni mogoče uporabiti pri knjiženju.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 06. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS