Obravnava knjigovodskih listin pri uporabnikih v javnem sektorju

Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabniki pri obravnavi listin upoštevajo zakonske določbe in pravila skrbnega računovodenja, zato morajo poslovne dogodke izkazovati verodostojno in pošteno.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 06. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS