Knjiženje zavrnjenih prejetih računov

Razlogov za zavrnitev računov je več. Najpogosteje organizacija prejme račun za naročeno blago ali storitve, a zaračunana količina ali vrednost ni ustrezna, lahko pa so napačni tudi drugi podatki na računu. Organizacija ima pravico in dolžnost, da zahteva pravilno listino, zato tak račun po navadi zavrne. A ker je poslovni dogodek nastal, zavrnitev računa ne pomeni, da ga organizacija tudi ne knjiži.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 06. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS