Ali računovodski izkazi družb na Ljubljanski borzi prenesejo test Benfordovega zakona?

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med take uvrščena magistrska naloga Nataše Omerzu. Naloga raziskuje računovodske izkaze v luči Benfordovega zakona, ki ga je avtorica preizkusila na računovodskih izkazih slovenskih organizacij, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Ti izkazi so bili (med drugim) tudi predmet presoje pooblaščenih revizorjev.

Nataša Omerzu, mag. ekon. in posl. ved
Datum objave: 26. 04. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS