Računovodska obravnava odkupa terjatev

V praksi se za odkup terjatev uporabljajo številna poimenovanja, kot so faktoring, odstop terjatev, prodaja terjatev in financiranje dobaviteljev. Odkup terjatev v računovodskem pogledu pa ne ustreza vedno pogojem prodaje terjatev. Tak primer so regresni zahtevki, kjer organizacija, ki prenaša terjatve, zadrži pomemben del tveganj. Faktorju namreč jamči za neplačilo prenesenih terjatev kupca. Zato ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje terjatve.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 04. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS