Zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb

Čeprav je praksa že precej ustaljena in določbe niso nove, se še vedno pojavlja vprašanje, kdo je in kdo ni davčni zavezanec. Za nepoznavanje pravil o določitvi davčnih zavezancev ali pa izogibanje tem pravilom gre predvsem v primerih, ko je neka organizacija formalno ustanovljena v tujini, kraj dejanskega delovanja poslovodstva pa je v Sloveniji. Pereče pa je tudi vprašanje o obstoju poslovne enote tujega davčnega zavezanca, ki je prav tako povezano z obdavčitvijo dohodka z davkom od dohodkov pravnih oseb.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 26. 04. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS