Popravki in odpisi terjatev - računovodska in davčna obravnava

Kadar obstaja dvom ali spor o poplačilu terjatve, organizacija v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov oblikuje popravek vrednosti. Kupca še vedno terja za celoten zaračunani znesek, knjigovodska vrednost terjatve pa pomeni oceno njene poplačljivosti. Taki poslovni odhodki so v večini primerov davčno nepriznani. Na drugi strani pa organizacija terjatve, pri katerih nima več pravice do njihove izterjave, odpiše. Lahko pa takrat v nekaterih primerih uveljavi davčno nepriznane odhodke.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 03. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS