Poslovne obveznosti pri določenih in drugih uporabnikih

Poslovne obveznosti se pojavljajo pri nakupu blaga in storitev. Določeni in drugi uporabniki jih pripoznajo v poslovnih knjigah po datumu nastanka. Razlika pa nastane pri evidentiranju na konte stroškov, nabavne vrednosti osnovnega sredstva in zalog. Določeni uporabniki hkrati z obveznostjo priznajo tudi te konte, drugi uporabniki pa do plačila izkazujejo neplačane odhodke.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 03. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS