Računovodsko poročilo za poslovno leto 2016

Računovodsko poročilo je del letnega poročila, sestavljeno pa je iz računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Ker je zahtevanih pojasnil veliko, si organizacije pomagajo z obširnimi preverjalnimi seznami. Vendar velja opozoriti, da jih je treba uporabljati smiselno, saj pojasnila niso sama sebi namen. Organizacija jih mora pripraviti tako, da imajo za bralca uporabno vrednost in da mu predstavljene informacije pomagajo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 23. 02. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS