Letno poročilo 2016 za organizacije, ki računovodijo po SRS

Letno poročanje za poslovno leto 2016 se zaradi sprememb slovenskih računovodskih standardov nekoliko spreminja. Nekaj novosti je pri računovodskem delu letnega poročila, zaradi sprememb Zakona o gospodarskih družbah pa jih bo največ pri poslovnem poročilu za gospodarske družbe. Za kar nekaj organizacijskih oblik pa se ukinja poenostavitev poročanja Ajpesu. Poseben poudarek velja nameniti tudi konceptu pomembnosti pri pripravi pojasnil k računovodskim izkazom.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 23. 02. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS