Primer priprave obračuna DDPO za leto 2016

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo sestaviti tudi davčni obračun za leto 2016 in ga davčnemu organu prek sistema eDavki oddati najpozneje do 31. marca 2017. V njem morajo upoštevati posebno davčno obravnavo nekaterih prihodkov in odhodkov. Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb denimo vplivajo na znesek akontacije DDPO za leto 2017.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 23. 02. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS