Izkaz poslovnega izida v Ajpesovi obliki

Organizacije bodo letos prvič oddale izkaz poslovnega izida v enotni obliki. Največ sprememb bo za društva in nepridobitne organizacije. Zaradi primerljivosti postavk bodo poleg poročanja v enotni shemi morale vse organizacije v enaki shemi zagotoviti tudi preračunane podatke za poslovno leto 2015. Poleg tega pa bodo v prilogah k izkazu poslovnega izida za statistične namene členile prihodke in odhodke enako, kot so to počele pred spremembami poročanja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 01. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS