Novosti v navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov Ajpesu

Tik pred koncem leta 2016 je svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdal novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil in drugih podatkov poslovnih subjektov. Organizacije ga bodo prvič uporabile za leto 2016. Čeprav bi pričakovali, da bo poročanje poenostavljeno, se nekatere zahteve po nepotrebnem preveč zapletajo.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 01. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS