Obvezno poročanje za odmero dohodnine za leto 2016

Fursu je treba poslati podatke o celoletnih dohodkih, ki so oproščeni dohodnine, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih, o prenosih kapitalskih deležev in o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo. O prenosih kapitalskih deležev bodo letos prvič poročali tudi notarji. Po novem bo treba poročati tudi o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje športnikov in o dohodnine oproščenih dohodkih iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Za plačilne zastopnike pa je prenehala obveznost pošiljanja podatkov o obrestih, izplačanih nerezidentom.

DDV od nastanitev ter najema in uporabe nepremičnin

Razlikovanje med storitvami nastanitve ter najema in uporabe nepremičnin je z vidika DDV zelo pomembno. Je pa tudi precej kompleksno in zapleteno. Glede na opredeljeno vrsto storitve zavezanec namreč določi državo obdavčitve, davčno stopnjo in možnost oprostitve, ki vpliva na pravico do odbitka DDV. Zakonodajalec med obravnavanimi storitvami ni postavil jasne ločnice, zato je Zveza RFR v tem sestavku zbrala vrsto napotkov, ki bodo zavezancem v pomoč.

Poročila o DDV za leto 2016

V Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano. Kljub temu morajo zavezanci za preteklo leto pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja. Poročila za leto 2016 morajo torej predložiti na začetku leta 2017, med njimi denimo o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu.

Olajšava za investiranje pri pravnih osebah in zasebnikih

Zavezanci lahko z davčnimi olajšavami zmanjšujejo davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb oziroma zasebnikov. To ne velja za družbe in podjetnike, ki davčno osnovo ugotavljajo z normiranimi odhodki. Zavezanec lahko osnovo zmanjša z olajšavami za investiranje v nekatero opremo in neopredmetena sredstva, in sicer v velikosti 40 % investiranega zneska.

IKS 01/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS