Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Poudarki pri sestavitvi bilance stanja

Organizacije, ki računovodijo po SRS, bodo bilanco stanja za poslovno leto 2016 prvič sestavljale v novi obliki ter z nekaterimi novimi in prenovljenimi računovodskimi usmeritvami vrednotenja bilančnih postavk. Zaradi primerljivosti bilance stanja pa morajo prerazvrstiti že poročane podatke za poslovno leto 2015 in opraviti prehod na SRS 2016 po stanju na dan 1. januarja 2016.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS