Prehod s SRS 2006 na SRS 2016 in preračun primerjalnih podatkov

Organizacije so z uvedbo novih standardov morale letos narediti prehod s SRS 2006 na SRS 2016. Na dan 1. januarja 2016 ali na prvi dan poslovnega leta, ki se začne po tem datumu, so prerazporedile postavke posameznih sredstev in obveznosti kot posledico sprememb bilančnih shem in sprememb merjenja postavk. Zaradi spremenjene sheme so prerazporedile tudi postavke izkaza poslovnega izida za leto 2015.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS