Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju samostojnih podjetnikov

Podjetniki Ajpesu predložijo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za statistične in davčne namene ter letno poročilo za javno objavo do 31. marca 2017. Poročanje se razlikuje glede na njihovo velikost, pri tem pa se lahko mali podjetniki odločijo za poenoteno javno poročanje. Posebno pozornost morajo nameniti računovodenju po novih SRS 2016 in novostim pri poročanju.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS