Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je bil dolga leta zapostavljen. Temeljna slabost obračunskega izkaza je, da ima omejeno informacijsko vrednost, saj je sestavljen za preteklo leto. Vsebuje namreč informacije, ali ima organizacija dovolj denarnih sredstev, iz katere dejavnosti jih pridobiva in kako jih porablja. Vendar pa predračunski izkaz, predvsem v različnih postopkih finančnih reorganizacij, pridobiva pomen.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2016 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS