Obvezno poročanje za odmero dohodnine za leto 2016

Fursu je treba poslati podatke o celoletnih dohodkih, ki so oproščeni dohodnine, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih, o prenosih kapitalskih deležev in o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo. O prenosih kapitalskih deležev bodo letos prvič poročali tudi notarji. Po novem bo treba poročati tudi o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje športnikov in o dohodnine oproščenih dohodkih iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Za plačilne zastopnike pa je prenehala obveznost pošiljanja podatkov o obrestih, izplačanih nerezidentom.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 12. 2016 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS