DDV od nastanitev ter najema in uporabe nepremičnin

Razlikovanje med storitvami nastanitve ter najema in uporabe nepremičnin je z vidika DDV zelo pomembno. Je pa tudi precej kompleksno in zapleteno. Glede na opredeljeno vrsto storitve zavezanec namreč določi državo obdavčitve, davčno stopnjo in možnost oprostitve, ki vpliva na pravico do odbitka DDV. Zakonodajalec med obravnavanimi storitvami ni postavil jasne ločnice, zato je Zveza RFR v tem sestavku zbrala vrsto napotkov, ki bodo zavezancem v pomoč.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 29. 12. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS