Stroški dela in stroški povračil v javnem sektorju

Pri obračunavanju stroškov dela in povračil veljajo enaka pravila tako za javni sektor kot za vse druge organizacije. Upoštevati je treba zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, davke in prispevke. A ti predpisi se v večini uporabljajo za obračun, ko je bruto plača zaposlenega že znana. Plače v javnem sektorju pa so še posebej urejene z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki določajo pogoje in zneske za določanje bruto plač za javne uslužbence in funkcionarje. Računovodsko gledano spadajo med stroške dela praviloma vsi dohodki zaposlenih iz delovnega razmerja, razen nekaj izjem.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS