Razlike med SRS in MSRP

SRS v uvodu določajo, da organizacija nobene določbe MSRP ne uporablja neposredno, ampak le kot primer dobre poslovne prakse, Zakon o gospodarskih družbah pa, da SRS v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP. Marsikatera organizacija, ki obvezno ali prostovoljno prvič ali ponovno sestavlja računovodske izkaze po MSRP, se ob zaključku poslovnega leta sreča z vprašanjem, ali so med SRS in MSRP razlike in katere.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS