Popis sredstev in obveznosti: izvedba, obračun davkov in knjiženje

Organizacije morajo vsaj enkrat na leto popisati sredstva in obveznosti. Kakovostna izvedba letnega popisa je temeljna za pravilno izkazane postavke v računovodskih izkazih. Pri primanjkljajih pa je temeljnega pomena tudi pravilen obračun DDV, saj ne gre vedno za promet blaga, ki je obdavčen.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS