Ohranitev kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo

Zaščita upnikov je osnovni razlog za dve vrsti predpisanih zahtev po ohranitvi kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo. Družbenikom je bilo že doslej prepovedano izplačati premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv. Zaradi številnih zlorab pa mora po novem družba s premoženjem, v katero se ne vštevajo posojila družbenikom, ohranjati vsaj predpisani najmanjši znesek osnovnega kapitala. Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tema zahtevama, veljajo za nične.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS