Prijava plačilnih računov in podatki o finančnih računih

Plačilni računi zavezancev, ki so odprti v Sloveniji in v tujini, so vpisani v davčni register, ki ga vodi Furs. Obveznost prijave računov v ta register velja predvsem za plačilne račune, odprte v tujini, saj se prenos podatkov o plačilnih računih, odprtih v Sloveniji, opravlja avtomatično iz registra centralnih računov. Podatke o plačilnih računih v tujini je treba prijaviti na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih. Furs bo poleg podatkov o plačilnih računih v tujini, ki jih morajo prijaviti zavezanci sami, s prihodnjim letom razpolagal tudi s podatki o finančnih računih, ki so jih slovenski rezidenti odprli v državi, podpisnici večstranskega sporazuma o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih. Visoke globe, ki so predpisane za kršitve določb glede obveznosti prijave podatkov v davčni register, bo Furs lahko izrekel le, če se bo izkazalo, da se v izmenjavi prejeti podatki nanašajo na neprijavljen plačilni račun, odprt v tujini.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS