Obravnava prihodkov pri določenih in drugih uporabnikih

Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko so za to izpolnjeni pogoji nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju prihodkov sicer veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju. Drugi uporabniki jih namreč do plačila izkazujejo kot neplačane prihodke na kontih stanja. Razlika je tudi v vrstah prihodkov po enotnem kontnem načrtu.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 09. 2016 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS