Uporaba revalorizacijske rezerve v gospodarski družbi

Prenovljeni Zakon o gospodarskih družbah je skupaj s SRS 2016 prinesel spremenjen način prikazovanja in uporabe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja postavk bilance stanja po pošteni vrednosti. Ena vrsta rezerv so revalorizacijske rezerve, ki nastanejo zaradi merjenja zemljišč in zgradb, razvrščenih med osnovna sredstva, po pošteni vrednosti. Po novem jih gospodarske družbe uporabijo tudi za povečanje osnovnega kapitala.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 09. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS