Popravki v davčnih obračunih po ZDDPO-2 in njihovo knjiženje

Organizacija napake obravnava enako, ne glede na to, ali so storjene namerno ali nenamerno. V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb jih popravi z upoštevanjem določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o davčnem postopku. Kot posledico je običajno treba popraviti tudi računovodske izkaze, pri čemer organizacija upošteva SRS. Poleg tega je zaradi tovrstnih napak po navadi treba popraviti tudi že predložene obračune davka od dohodkov pravnih oseb.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 09. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS