Premostitveno zavarovanje športnikov

Poklicni in vrhunski športniki se lahko že med aktivno športno kariero vključijo v posebno obliko poklicnega zavarovanja, to je v premostitveno zavarovanje. To jim omogoča socialno varnost po koncu aktivne športne kariere. Delodajalci ali športniki sami v premostitveni sklad vplačujejo poseben prispevek. Iz sredstev, zbranih med aktivno kariero, bodo po njenem zaključku športniki preje(ma)li dohodek, ki jim bo omogočil prehod v novo življenjsko obdobje. Vplačila v premostitveni sklad so pod predpisanimi pogoji neobdavčena. Do davčnih olajšav bodo športniki upravičeni tudi pri izplačilu privarčevanih sredstev.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 09. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS