Sistem obračuna socialnih prispevkov, IV. del – prispevki od osebnega dopolnilnega dela, dohodkov zasebnikov in kmetov

V Sloveniji so socialno zavarovani tudi fizične osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, zasebniki in kmetje. Prvi morajo pred začetkom opravljanja dela pridobiti vrednotnico, ki krije prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. V sistem obveznega socialnega zavarovanja se morajo vključiti tudi samozaposleni. Zasebniki, ki opravljajo samostojno dejavnost kot postranski poklic, morajo plačati prispevke v mesečnem pavšalnem znesku. Kmetje se v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključijo ob izpolnjenih pogojih, sicer pa prostovoljno oziroma so le zdravstveno zavarovani. Sicer se pri kmetih in samozaposlenih prispevne stopnje ugotavljajo individualno.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 09. 2016 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS