Mednarodni ukrepi v okviru OECD za zajezitev davčne erozije

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sprejela več predlogov ukrepov za zajezitev davčne erozije in preprečitev prenosa dobičkov iz držav, kjer so ustvarjeni, in jih poimenovala ukrepi BEPS. Ker zavezanci za davek že zdaj načrtujejo transakcije, na katere bodo ti ukrepi vplivali v prihodnosti, je pomembno, da so seznanjeni z njihovim učinkovanjem. Po zgledu teh ukrepov je za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju ukrepe pripravila tudi Evropska komisija. Slovenija oboje pospešeno implementira v zakonodajo, prav tako pa se z njimi intenzivno ukvarja Furs, kar bo pomembno vplivalo tudi na poslovanje predvsem tistih zavezancev za davek, ki se ukvarjajo z mednarodnimi transakcijami.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS