Sodbe Sodišča EU na področju DDV v prvi polovici leta 2016

V prvi polovici leta 2016 je Sodišče EU na področju DDV spet izdalo precej sodb. V njih je obravnavalo oprostitve DDV na področju socialnega varstva ter pri zavarovalnih in finančnih storitvah, uporabo blaga za lastno dejavnost, opravljanje ekonomske dejavnosti pri občini in neprofitni družbi, spremembo metode ugotavljanja odbitnega deleža in še nekatere druge teme.

Vročanje dokumentov v davčnih postopkih

Pravno učinkovanje dokumenta je odvisno od pravilne vročitve. Poznavanje pravil vročitve povečuje pravno varnost davčnih zavezancev in njihovih pooblaščenih zastopnikov ali pooblaščencev za vročanje, v vlogi katerih lahko nastopajo tudi računovodski servisi. Vročanje dokumentov v davčnih zadevah lahko poteka po pošti ali po elektronski poti. Davčni zavezanci, ki so fizične osebe, lahko še vedno izbirajo med obema načinoma, preostalim pa je Finančna uprava RS 2. januarja 2016 postopoma začela vse dokumente vročati zgolj elektronsko, prek portala eDavki, razen tistih, za katere še nima vzpostavljenega sistema elektronskega vročanja.

Obdavčitev skritih rezerv v družbah

Skrite rezerve so obdavčene ob prenehanju in ob statusnem preoblikovanju družb. Ob prenehanju jih mora družba vključiti v obračun davčnega odtegljaja, ob statusnem preoblikovanju pa v davčni obračun. Če so izpolnjeni predpisani pogoji, so skrite rezerve v obeh primerih neobdavčene.

Sistem obračuna socialnih prispevkov – III. del: prispevki od dohodkov na podlagi drugih civilnih pogodb

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obvezno tudi, kadar prejemnik dosega dohodke iz drugega pravnega razmerja, obenem pa ni zavarovan po drugi podlagi. Kadar je, pa mora izplačevalec plačati še prispevek za posebne primere zavarovanja. Dohodki iz drugih pravnih razmerij so praviloma obdavčeni tudi s prispevki za zdravstveno zavarovanje, če je prejemnik že obvezno zavarovan po drugi zavarovalni podlagi. Za dijake in študente ter upokojence veljajo določene posebnosti.

Obračun DDV na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1

Zavezanci prodajo nepremičnin in njihovo oddajanje v najem obravnavajo kot oproščeni promet. Če pa kupec ali najemnik lahko da izjavo, da ima 100-odstotno pravico do odbitka DDV, gre za obdavčen promet in zavezanci lahko od takega prometa obračunajo DDV. Pri tem pogosto pozabijo, da morajo dati izjavo, preden pride do prometa. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost od 1. julija 2016 na novo ureja ta skrajni rok za oddajo izjave. Naknadno oddane izjave ne morejo biti podlaga za obračun DDV.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Potrjevanje računov prek davčnih blagajn pri nepridobitnih organizacijah in tistih, ki so pri poslovanju oproščene plačila DDV, je prineslo vrsto težav. Zato so bile s spremembo pravilnika določene nove skupine zavezancev, ki jim pri prodaji blaga in storitev ni treba izdati računa. Potrebne so bile tudi spremembe pravilnika, ki obravnavajo evidentiranje pri uvozu plačanega DDV zaradi možnosti obračuna DDV po načelu samoobdavčitve. Poleg teh dveh novosti so bile dopolnjene še druge določbe, vnesenih pa je bilo tudi nekaj redakcijskih popravkov.

Nova konvencija s Kazahstanom

Slovenija je sklenila konvencijo s Kazahstanom. Slovenska podjetja poslujejo v Kazahstanu, pa tudi kar nekaj njegovih rezidentov ima v Sloveniji na primer nepremičnine. Čeprav se konvencija z dnem objave še ne uporablja, je prav, da tisti, na katere se nanaša, vedo, kaj jih čaka.

Finančni najem v sistemu DDV

Sestavek med drugim obravnava, katera so merila za opredelitev finančnega najema za namene DDV in kako ga ločiti od poslovnega ter kaj spada v davčno osnovo in kako ravnati, ko pride do neizpolnitve pogodbe. Nato so še na konkretnem primeru iz slovenske sodne prakse predstavljene možnosti za popravek davčne osnove in obračunanega DDV.

Novi Zakon o trošarinah

Od 1. avgusta velja nov Zakon o trošarinah. Zavezancem prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe trošarinske zakonodaje. Zakon odpravlja administrativne ovire tam, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja majhna, in uvaja nove postopke, kjer so ta velika. Zaradi obširnosti zakona so predstavljeni le poudarki na spremembah, ki se nanašajo na osebe, ki se s trošarinami srečujejo le občasno. Zakon prinaša poenostavitve za davčne zavezance, tudi za male proizvajalce piva, vina in žganja.

IKS 08-09/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS