Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

Organizacije opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti najpogosteje pridobijo na podlagi najemne pogodbe. S tem pa so povezani tudi stroški. Če izpolnjujejo pogoje za usredstvenje, jih organizacija pripozna kot vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Da pa računovodenje tovrstnih poslovnih dogodkov le ni tako preprosto, pričajo različni primeri v praksi. Vsak od njih zahteva presojo in ločeno računovodsko obravnavo.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 06. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS