Instrumenti zadolževanja proračunov

Gospodarski subjekti lahko za financiranje poslovanja uporabljajo lastniške in dolžniške vire financiranja. Za državni proračun in občinske proračune lastniško financiranje, kot ga poznamo v zasebnem sektorju, ne pride v poštev, ker nihče ne more pridobiti lastninske pravice nad državo ali občinami, kar sicer omogočajo lastniški viri financiranja. Če zanemarimo davčne, druge nedavčne in kapitalske prihodke ter donacije lahko na ravni države in občin pride v poštev samo dolžniško financiranje, kar pomeni zadolževanje. To pa vsebuje nabor različnih finančnih instrumentov, ki se razlikujejo po vrsti, ročnosti in valutah.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS